Giới thiệu

ENLIFU cung cấp cho Khách hàng và Xã hội các sản phẩm, dịch vụ hệ thống công nghệ đa dạng với chất lượng cao; Mang lại lợi ích cao nhất cho ENLIFU và Xã hội. Khách hàng: là ân nhân của ENLIFU. Người lao động: là sức mạnh của ENLIFU. Đối tác: là bằng hữu của ENLIFU. Sản phẩm, dịch vụ: không ngừng đổi mới, phục vụ khách hàng cần chứ không phải các sản phẩm ENLIFU có. Ý…

Đối tác

Swarco
Barco
Cadisun
Cadivi
Panasonic
Sony
Samsung
Fujitsu
HP
Cisco